Tài khoản Demo

Nếu bạn chưa sẵn sàng đầu tư cho đến khi bạn nắm rõ thị trường, hãy bắt đầu với một tài khoản demo miễn phí với tiền ảo.

Tổng quan tài khoản

DEMO

Tài Khoản Thực

Hỗ trợ Khách Hàng 24/5
Tài khoản bằng đô la, Euro và
Sirix
Giao dịch web
Android & iOS

Tổng quan tài khoản

Hỗ trợ Khách Hàng 24/5
Tài khoản bằng đô la, Euro và
Sirix
Giao dịch web
Android & iOS

Nền tảng đơn giản và trực quan

Phí spreads cạnh tranh

Không phí

Được uỷ quyền và điều chỉnh

Hỗ trợ trực tuyến 24/5

Bắt đầu giao dịch

Luôn an toàn cùng chúng tôi

Tất cả các giao dịch tài chính đều được kiểm soát bởi một cổng bảo mật dữ liệu

Thời gian chờ đợi cho các khoản nạp và rút tiền tối đa là 24 giờ

Chúng tôi làm việc với Sirix - một trong những nền tảng giao dịch an toàn nhất trên thị trường

Tất cả các dữ liệu cá nhân được mã hóa nhằm ngăn chặn các truy cập trái phép