Cổ tức

Cổ tức là số tiền mà công ty trả thường xuyên cho cổ đông của mình từ lợi nhuận và dự trữ của cổng ty. Hai ngày quan trọng nhất liên quan đến việc trả cổ tức là ngày “trả cổ tức” và ngày “thanh toán” “.

    • Ngày trả cổ tức: khi cổ tức trên cổ phiếu được thanh toán và chỉ được thanh toán nếu được mua trước ngày trả cổ tức.
    • Ngày thanh toán: khi cổ tức được thanh toán qua chuyển khoản điện tử hoặc thư của các nhà đầu tư có liên quan.
StockSymbolExDateAmountCurrencyPayment dayCountry
OrangeOrangeFR2-Dec-190.3EUR4-Dec-19FR
Qualcomm IncQualcomm4-Dec-190.62USD19-Dec-19US
Bank of AmericaBOA5-Dec-190.18USD27-Dec-19US
General MotorsGM (General motors)5-Dec-190.38USD19-Dec-19US
PepsiCoPepsiCo5-Dec-190.955USD7-Jan-20US
Walmart Stores Inc.WALMART5-Dec-190.53USD2-Jan-20US
LVMHLVMH6-Dec-192.2EUR10-Dec-19FR
MGM Resorts InternationalMGM9-Dec-190.13USD16-Dec-19US
Hewlett-Packard Enterprise ServicesHewlettEnt (HPE)10-Dec-190.12USD2-Jan-20US
Hewlett-Packard CompanyHP10-Dec-190.1762USD2-Jan-20US
Albemarle CorporationAlbemarle12-Dec-190.3675USD2-Jan-20US
Bed Bath & Beyond Inc.BBBeyond12-Dec-190.17USD14-Jan-20US
Macys incMacys12-Dec-190.3775USD2-Jan-20US
DTE Energy CompanyDTEEnergy13-Dec-191.0125USD15-Jan-20US
Harley DavidsonHarley13-Dec-190.375USD27-Dec-19US
Walt Disney CoDISNEY13-Dec-190.88USD30-Dec-19US
Cemex SAB de CVCEMEX13-Dec-190.05USD18-Dec-19US
Best Buy CoBestBuy16-Dec-190.5USD7-Jan-20US
Philip Morris InternationalPhilipM18-Dec-191.17USD10-Jan-20US
Burberry Group PlcBurberry19-Dec-1911.3GBp31-Jan-20UK
General ElectricsGE20-Dec-190.01USD27-Jan-20US
Mondelez International IncMONDELEZ30-Dec-190.285USD14-Jan-20US
Yamana Gold IncYamanaGold30-Dec-190.01USD14-Jan-20US

Lịch kinh tế

Luôn cập nhật các xu hướng toàn cầu tác động đến thị trường tài chính.

Ngày nghỉ lễ

Theo dõi các ngày nghỉ lễ để dự báo thị trường.

Nền tảng đơn giản và trực quan

Phí spreads cạnh tranh

Không phí

Được uỷ quyền và điều chỉnh

Hỗ trợ trực tuyến 24/5

Bắt đầu giao dịch

Luôn an toàn cùng chúng tôi

Tất cả các giao dịch tài chính đều được kiểm soát bởi một cổng bảo mật dữ liệu

Thời gian chờ đợi cho các khoản nạp và rút tiền tối đa là 24 giờ

Chúng tôi làm việc với Sirix - một trong những nền tảng giao dịch an toàn nhất trên thị trường

Tất cả các dữ liệu cá nhân được mã hóa nhằm ngăn chặn các truy cập trái phép