Cổ tức

Cổ tức là số tiền mà công ty trả thường xuyên cho cổ đông của mình từ lợi nhuận và dự trữ của cổng ty. Hai ngày quan trọng nhất liên quan đến việc trả cổ tức là ngày “trả cổ tức” và ngày “thanh toán” “.

    • Ngày trả cổ tức: khi cổ tức trên cổ phiếu được thanh toán và chỉ được thanh toán nếu được mua trước ngày trả cổ tức.
    • Ngày thanh toán: khi cổ tức được thanh toán qua chuyển khoản điện tử hoặc thư của các nhà đầu tư có liên quan.

Lịch kinh tế

Luôn cập nhật các xu hướng toàn cầu tác động đến thị trường tài chính.

Ngày nghỉ lễ

Theo dõi các ngày nghỉ lễ để dự báo thị trường.

Nền tảng đơn giản và trực quan

Phí spreads cạnh tranh

Không phí

Được uỷ quyền và điều chỉnh

Hỗ trợ trực tuyến 24/5

Bắt đầu giao dịch

Luôn an toàn cùng chúng tôi

Tất cả các giao dịch tài chính đều được kiểm soát bởi một cổng bảo mật dữ liệu

Thời gian chờ đợi cho các khoản nạp và rút tiền tối đa là 24 giờ

Chúng tôi làm việc với Sirix - một trong những nền tảng giao dịch an toàn nhất trên thị trường

Tất cả các dữ liệu cá nhân được mã hóa nhằm ngăn chặn các truy cập trái phép