Bảng chú thích

A B C D F G H K L M N O P Q R S T V X Y Z Đ
 • ADI

  ADI đại diện cho chỉ số xu hướng trung bình. Chỉ số này được sử dụng như thước đo kĩ thuật về xu hướng mạnh hay yếu trên thị trường tài chính.

 • Giao Dịch Ẩn Danh

  Nhà giao dịch có thể chọn không tiết lộ danh tính khi thực hiện đặt lệnh hay đặt giá trên thị trường thương mại.

 • Sự Tăng Giá Trị

  Sự gia tăng giá trị tiền tệ của bất kỳ công cụ tài chính nào để đáp ứng với thị trường.

 • Kiếm Lời Chênh Lệch Giá

  Việc mua và bán đồng thời một tài sản để tăng lợi nhuận với rủi ro tối thiểu.

 • Chào Bán

  Giá thấp nhất người bán sẵn sàng bán tài sản tài chính, còn được gọi là chào giá.

 • Tài Sản

  Công cụ mà một hợp đồng dựa trên. Đây có thể là một cổ phiếu, trái phiếu, hoặc hàng hóa.

 • Chiến Lược Tài Sản

  Một chiến lược đầu tư nhằm mục đích cân bằng rủi ro và lấy lợi nhuận bằng cách phân phối tài sản của danh mục đầu tư theo mục tiêu của nhà giao dịch và khả năng chịu rủi ro.

 • Đúng Giá

  Thuật ngữ này đề cập đến giao dịch hoàn vốn , có nghĩa là nó không lợi nhuận hay thua lỗ.

 • Người Uỷ Thác

  Một cá nhân được phép thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính thay mặt cho nhà giao dịch.

 • Đại Lý Uỷ Quyền

  Đơn vị được xác nhận tham gia vào các giao dịch ngoại tệ.

 • Lệch Thị Trường

  Sự diễn đạt khi giá mua hay bán lệch khỏi giá thị trường tài sản.

 • Các Đồng Tiền Ảo (Altcoin)

  Thuật ngữ này đề cập đến tiền điện tử của thị trường thấp. Nó có nguồn gốc như là một thuật ngữ để mô tả tất cả các tiền điện tử "các đồng tiền ảo chọn lựa" khác với bitcoin.

 • Cặp Tiền Úc (Aussie)

  Một thuật ngữ cho cặp tiền tệ AUD/USD.

 • Cán Cân Thanh Toán

  Bản ghi theo dõi giao dịch thương mại của một quốc gia trong một khoảng thời gian cụ thể.

 • Cán Cân Thương Mại

  Sự khác biệt về giá trị giữa nhập khẩu và xuất khẩu của một quốc gia trong một khoảng thời gian cụ thể.

 • Lãi Suất Ngân Hàng

  Lãi suất mà ngân hàng trung ương của một quốc gia cho vay đối với các ngân hàng thương mại trong nước.

 • Biểu Đồ Cột

  Một sơ đồ chung được sử dụng để nghiên cứu động thái giá của các cặp tiền tệ.

 • Tiền Tệ Gốc

  Một thuật ngữ được sử dụng trong giao dịch Ngoại Hối. Khi trích dẫn các cặp tiền tệ, nó là loại tiền tệ đầu tiên mà bạn giao dịch giữa tiền tệ thứ cấp/báo giá. Ví dụ: EUR/USD - Euro là tiền tệ cơ bản và Đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ báo giá.

 • Nhà Giao Dịch Bear

  Một nhà đầu tư tin rằng giá của một tài sản cụ thể sẽ giảm và cố gắng thu lợi từ sự sụt giảm giá cổ phiếu.

 • Thị Trường Bear

  Thị trường tài chính trong đó giá tài sản đang giảm, khuyến khích bán.

 • Trả Giá (Bid)

  Giá bán của một tài sản tài chính cụ thể.

 • Chỉ Số Lớn

  Hai hoặc ba chữ số đầu tiên của tỷ giá hoặc giá ngoại tệ.

 • Cổ Phiếu Blue Chip

  Cổ phần của các công ty được thành lập tốt, được coi là một khoản đầu tư đáng tin cậy.

 • Hoà Vốn

  Đây là thực hiện giao dịch không có lợi nhuận hoặc thua lỗ khi thực hiện một giao dịch.

 • Hiệp Định Bretton Woods

  Một thỏa thuận cho một hệ thống tiền tệ quốc tế. Thỏa thuận này đã được ký kết vào năm 1944 tại Hoa Kỳ.

 • Nhà Môi Giới

  Một người mua và bán tài sản tài chính với tư cách là một trung gian giữa các thương nhân bán lẻ và các tập đoàn tài chính đã thành lập.

 • Nhà Giao Dịch Bull

  Một nhà đầu tư tin rằng giá của một tài sản cụ thể tăng mạnh và cố gắng kiếm lời từ việc tăng giá cổ phiếu.

 • Thị Trường Bull

  Thị trường tài chính trong đó giá tài sản đang tăng, khuyến khích mua.

 • Khối Block

  Một tập hợp dữ liệu xác định các giao dịch cùng diễn ra trong một khoảng thời gian cụ thể. Sau khi được xuất bản, các khối block không thể thay đổi và do đó được liên kết với các khối khác để tạo chuỗi dữ liệu.

 • Blockchain

  Một hồ sơ của các giao dịch thực hiện bằng tiền điện tử được ghi lại theo thứ tự thời gian.

 • Bảng

  Một thuật ngữ cho tiền tệ của Vương quốc Anh, viết tắt của Đồng Bảng Anh.

 • Lệnh Mua Giới Hạn

  Lệnh mua đảm bảo bằng hoặc thấp hơn giá đã chỉ định.

 • Quyền Chọn Mua

  Thỏa thuận cho phép người mua tùy chọn mua tài sản tài chính ở một mức giá cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể. Tuy nhiên, người mua không bắt buộc phải mua tài sản.

 • CCI

  CCI là viết tắt của chỉ số kênh hàng hóa Commodity Channel Index. Đây là một công cụ kĩ thuật giao dịch thường được sử dụng để đo lường khi một công cụ tài chính đã bị mua quá mức hoặc bán quá mức.

 • CFD

  CFD là viết tắt của Contract for Difference. Đây là một hợp đồng giữa một nhà đầu tư và một tổ chức đầu tư. Vào cuối hợp đồng, các bên liên quan đến việc trao đổi chênh lệch tiền tệ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của công cụ tài chính liên quan trong hợp đồng.

 • Hoa Hồng

  Một khoản phí trả cho công ty môi giới thực hiện một giao dịch.

 • Hàng Hoá

  Thuật ngữ đề cập đến nguyên liệu thô bao gồm kim loại quý, dầu và cà phê.

 • Các Cặp Hàng Hoá

  Các cặp ngoại hối có tương quan chặt chẽ với biến động hàng hóa trên thị trường tài chính toàn cầu. Ba cặp này là USD/CAD, AUD/USD và NZD/USD.

 • Đồng Tiền Đối Ứng Counter Currency

  Một thuật ngữ được sử dụng trong giao dịch Ngoại hối. Khi trích dẫn các cặp tiền tệ, nó là loại tiền tệ thứ hai mà bạn so sánh với đồng tiền cơ bản.

 • CPI

  CPI là chỉ số giá tiêu dùng Consumer Price Index. Một phép đo thống kê kiểm tra những thay đổi trong sức mua của một đồng tiền và tỷ lệ lạm phát.

 • Giao Dịch Tiền Tệ Chéo

  Một giao dịch liên quan đến hai hoặc nhiều loại tiền tệ được giao dịch cùng một lúc.

 • Tiền Tệ

  Một tài sản tài chính có thể được giao dịch, thường theo cặp.

 • Giao Dịch Tiền Tệ

  Việc trao đổi một loại tiền tệ với một đồng tiền khác.

 • Tập Trung Hoá

  Bất kỳ hệ thống nào được kiểm soát bởi các bên đáng tin cậy, chẳng hạn như các ngân hàng hoặc phát hành tiền. Tất cả các tài sản tài chính khác với tiền điện tử đều có thị trường tập trung.

 • Cáp Cable

  Một thuật ngữ trong giao dịch ngoại hối cho cặp tiền tệ GBP/USD (Bảng Anh và Đô la Mỹ).

 • Tương Quan

  Một thuật ngữ thống kê để thiết lập mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều tài sản độc lập.

 • Ngày Giao Dịch

  Đây là khi các lệnh trên thị trường được mở và đóng cửa trong cùng một ngày, thay vì giữ qua đêm.

 • Phân Cấp

  Tiền điện tử đã cho phép phân cấp thị trường. Không giống như tất cả các tài sản tài chính khác, tiền điện tử không cần phải được giao dịch bởi một bên đáng tin cậy.

 • Thâm Hụt

  Điều này xảy ra khi các khoản nợ (lỗ) vượt quá tài sản (lợi nhuận).

 • Nhà Giao Dịch Demo

  Một tài khoản sử dụng tiền ảo, cho phép một nhà đầu tư tiềm năng thích nghi với giao dịch trên thị trường trước khi đầu tư tiền thật.

 • Khấu Hao

  Việc giảm giá trị tiền tệ của bất kỳ công cụ tài chính nào để đáp ứng với thị trường.

 • Phái Sinh

  Hợp đồng tài chính có giá trị phát sinh từ tài sản ước tính.

 • Cổ Tức

  Một phần lợi nhuận của công ty được trả cho các cổ đông theo lịch thường xuyên.

 • DAX

  Chỉ số chứng khoán hàng đầu của Đức được gọi là Deutsche Aktien Exchange, hoặc DAX.

 • Bàn Giao Dịch

  Đây là nơi một đại lý thực hiện các giao dịch.

 • Độ Sâu Thị Trường

  Khối lượng lệnh mua và bán mở cho một cặp tiền tệ cụ thể tại một thời điểm cụ thể.

 • Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

  Phần lợi nhuận của công ty được phân bổ cho mỗi cổ phần của cổ phiếu phổ thông.

 • Nhà Môi Giới ECN

  ECN là viết tắt của mạng truyền thông điện tử Electronic Communication Networks. Nhà môi giới ECN là một chuyên gia tài chính sử dụng ECN để cho phép khách hàng truy cập trực tiếp vào các thị trường.

 • Chuyên Gia Tư Vấn

  Một robot giao dịch tự động trong nền tảng giao dịch cho phép các quy trình phân tích và giao dịch được thực hiện với kiểm soát thủ công hạn chế.

 • Thời Gian Hết Hạn

  Ngày và giờ mà giao dịch liên quan đến công cụ tài chính hết hạn.

 • Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu (ECB)

  Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ của các quốc gia đã sử dụng đồng Euro làm tiền tệ.

 • Ngoại Lai

  Đồng tiền ngoại lai là những loại tiền được giao dịch ít hơn so với các loại tiền tệ chính.

 • Dữ Trữ Liên Bang

  Ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm giám sát hệ thống tài chính của đất nước. Đây là sự tổ chức tài chính hàng đầu trên thế giới.

 • Kĩ Thuật Fibonacci

  Một công cụ kỹ thuật phổ biến được các nhà phân tích sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng dựa trên các số chính.

 • Lệnh Fill

  Hành động thực hiện một giao dịch trên một nền tảng giao dịch.

 • Công Cụ Tài Chính

  Các tài sản được sử dụng trong một giao dịch. Đây có thể là một cổ phiếu, trái phiếu hoặc hàng hóa.

 • Trì Trệ

  Điều này mô tả một tình huống khi một nhà giao dịch không có bất kỳ lệnh nào đang chạy trên thị trường.

 • Ngoại Hối

  Một thuật ngữ trao đổi ngoại hối.

 • Phân Tích Cơ Bản

  Một phương pháp phân tích thị trường được sử dụng để đánh giá các yếu tố kinh tế, tài chính và các yếu tố định tính và định lượng khác có ảnh hưởng đến hiệu suất của một công cụ tài chính cụ thể.

 • Fiat

  Đây là thuật ngữ được sử dụng để mô tả các loại tiền tệ truyền thống trái ngược với tiền điện tử.

 • FUD

  FUD là từ viết tắt của từ sợ hãi Fear, không chắc chắn uncertainty và nghi ngờ doubt. Nó thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch để tham khảo thái độ tiêu cực xung quanh tiền điện tử.

 • Gap

  Chênh lệch giá trị giữa giá đóng cửa của một kỳ giao dịch và giá mở của kỳ giao dịch sau.

 • GDP

  GDP là viết tắt của Tổng Sản Phẩm Quốc Nội Gross Domestic Product. Nó xác định tổng giá trị dịch vụ của một quốc gia và hàng hóa được sản xuất trong một khoảng thời gian cụ thể và được sử dụng để đánh giá tình trạng kinh tế của một quốc gia.

 • GTC

  GTC là viết tắt của Good Till Cancelled. Đây là một lệnh để mua hoặc bán một tài sản tài chính cụ thể ở một mức giá cụ thể, chỉ có hiệu lực cho đến khi một nhà giao dịch chọn hủy nó.

 • Phương Pháp Hedging

  Một chiến lược được sử dụng để giảm rủi ro thua lỗ khi giao dịch trên thị trường tài chính.

 • Thuật Ngữ In the Money

  Một cụm từ để mô tả một thương nhân tạo ra lợi nhuận.

 • Chỉ Số

  Một trọng số trung bình của giá cổ phiếu được chọn trước sử dụng để đo lường một phần của thị trường chứng khoán. Một số chỉ số phổ biến là NASDAQ, Dow Jones và S&P 500.

 • Lạm Phát

  Việc tăng giá hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia, điều này sẽ làm giảm giá trị mua của đồng tiền quốc gia đó.

 • Tỷ Giá Liên Ngân Hàng

  Lãi suất cho các khoản vay mà một ngân hàng sẽ cung cấp cho một ngân hàng khác.

 • Ký Quỹ Ban Đầu

  Khoản tiền gửi đầu tiên mà khách hàng nạp, sau đó xác định mức giao dịch tối đa của họ.

 • Yêu cầu ký quỹ ban đầu

  Số tiền tối thiểu cho một khoản tiền gửi để được thực hiện lệnh giao dịch.

 • Lãi Suất

  Lệ phí trả cho việc vay tiền. Lãi suất dao động khi chúng bị ảnh hưởng bởi Ngân Hàng Trung Ương và lạm phát.

 • Môi Giới Được Giới Thiệu

  Một nhà môi giới có mối quan hệ trực tiếp với khách hàng, nhưng ủy thác các giao dịch và giao dịch cho một nhà môi giới khác.

 • Yên Nhật

  Đồng Tiền Nhật Bản

 • Jobber

  Một thuật ngữ được sử dụng cho một nhà giao dịch có ý định kiếm lợi nhuận tích lũy bằng cách mở và đóng các lệnh ngắn hạn.

 • Lệnh Kill

  Một đơn đặt hàng không thể khớp thị trường sẽ bị hủy hoặc bị giết.

 • Kiwi

  Một thuật ngữ cho Đô la New Zealand.

 • Chỉ Số Trì Trệ

  Thống kê hiện thị thay đổi sau khi xu hướng trong nền kinh tế đã bắt đầu thay đổi.

 • Chỉ Số Dẫn Dắt

  Thống kê giúp dự báo xu hướng hiệu quả kinh tế của một quốc gia.

 • Đòn Bẩy

  Một công cụ tài chính cho phép một nhà đầu tư tham gia vào thị trường vượt quá vốn ban đầu của họ.

 • Thanh Khoản

  Mức độ mà một tài sản có thể được mua hoặc bán mà không ảnh hưởng đến giá của nó.

 • Lênh Mua

  Mở một lệnh mua trên thị trường được gọi là "đặt lệnh mua

 • Lệnh Giới Hạn

  Một cách để mua hoặc bán một tài sản một mức giá xác định hoặc tốt hơn.

 • Biểu đồ đường

  Một loạt các đường kết nối nhiều mức giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

 • Lot

  Số lượng đơn vị tiêu chuẩn cần thiết để giao dịch một tài sản tài chính, được xác định để trao đổi.

 • Ký Quỹ

  Số lượng tiền gửi cần thiết để đảm bảo các lệnh đang chạy trên thị trường được duy trì hoạt động.

 • Tài Khoản Ký Quỹ

  Một tài khoản được cung cấp bởi các nhà môi giới cho phép các nhà đầu tư mua chứng khoán vay vốn.

 • Gọi Ký Quỹ

  Yêu cầu được đưa ra bởi một nhà môi giới để nhà giao dịch thực hiện một khoản tiền gửi bổ sung bù đắp những tổn thất có thể xảy ra.

 • Nhà Cái

  Một hãng môi giới mua và bán tài sản tài chính tạo tính thanh khoản cho thị trường.

 • Giá Thị Trường

  Giá hiện tại của một tài sản tài chính đang được giao dịch trên thị trường.

 • Rủi Ro Thị Trường

  Rủi ro tiềm ẩn có thể thua lỗ khi đầu tư vào một tài sản cụ thể.

 • Của Tôi Mine và Của Bạn Yours

  Điều khoản được sử dụng để mô tả ý định mua hoặc bán. "Của tôi" được sử dụng khi mua và "của bạn" được sử dụng khi bán.

 • Thị Trường Tiền Tệ

  Một phân khúc của thị trường tài chính liên quan đến các giao dịch của tài sản tài chính có kỳ hạn nhanh và thanh khoản cao.

 • Moving Acerage Convergence Divergence (MACD)

  Một chỉ số kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường.

 • Khai Thác/Đào

  Nhiệm vụ của Khai Thác là giữ an toàn cho các blockchain bằng cách xác nhận các giao dịch và mốc thời gian.

 • Đòn Bẩy Tối Đa

  Số lượng đòn bẩy lớn nhất có sẵn theo khoản tiền gửi ban đầu.

 • MetaTrader4

  Nền tảng giao dịch tiên tiến được sử dụng để cung cấp dịch vụ môi giới cho các nhà giao dịch với nhiều tài sản tài chính.

 • Chính Sách Tiền Tệ

  Chính sách liên quan đến lãi suất và cung ứng tiền được đặt ra bởi ngân hàng trung ương của một quốc gia cụ thể.

 • Trung Bình Động

  Một chỉ số kỹ thuật được sử dụng để lọc ra những bất thường để cho phép tập trung vào thống kê trung bình của đường cong ban đầu.

 • NASDAQ

  Sàn giao dịch chứng khoán điện tử lớn nhất nước Mỹ.

 • Nhiễu Tạp

  Sự bất thường trên thị trường gây khó khăn cho việc tập trung vào thống kê trung bình được sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch.

 • NYSE

  Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York

 • NFP

  Viết tắt bảng lương phi nông nghiệp Non Farm Payroll. Một báo cáo hàng tháng được thực hiện bởi Bộ Lao Động Hoa Kỳ, được sử dụng để xác định tình trạng của thị trường lao động, ngoại trừ nông dân.

 • Lệnh Lời Net

  Giá trị của một lệnh sau khi trừ khoản đầu tư ban đầu.

 • Nhà Giao Dịch Tin Tức

  Một nhà giao dịch ra các quyết định đầu tư dựa trên tin tức toàn cầu tác động đến thị trường.

 • NOK

  Biểu tượng tiền tệ cho Krone Na Uy.

 • NZD

  Biểu tượng tiền tệ cho Đô la New Zealand.

 • Lệnh Mở

  Một lệnh đang chạy trên thị trường cho đến khi nhà giao dịch chọn đóng nó.

 • Lệnh

  Một yêu cầu cho một nhà môi giới để thực hiện một giao dịch công cụ tài chính với giá đặt trước.

 • Hết Tiền

  Một thuật ngữ được sử dụng để mô tả thua lỗ trong giao dịch.

 • Lệnh Qua Đêm

  Một lệnh được giữ cho đến ngày giao dịch tiếp theo.

 • Giao Dịch Quá Khả Năng

  Thói quen mạo hiểm khi tham gia vào các giao dịch quá mức mà không có nghiên cứu thích hợp.

 • Đặt Giá

  Mức giá được đặt bởi một người bán sẵn sàng bán.

 • Lựa Chọn

  Cơ hội, nhưng không phải là nghĩa vụ, để thực hiện một giao dịch liên quan đến một tài sản.

 • Oscillators

  Các công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng một chỉ số dao động giữa quá mức mua và bán, được sử dụng để thể hiện tín hiệu mua và bán.

 • Hủy Lệnh khác (OCO)

  Hai giao dịch được gửi cùng một lúc, khi đó một giao dịch hoàn thành sẽ tự động hủy giao dịch kia.

 • Thanh Toán

  Tổng số tiền kiếm được từ một giao dịch thành công.

 • PIP

  Viết tắt cho Percentage In Point. Đơn vị đo lường nhỏ nhất được sử dụng trong giao dịch Forex để xác định tỷ giá hối đoái giữa nhiều loại tiền tệ.

 • Nền Tảng

  Hệ thống được sử dụng để thực hiện các giao dịch cung cấp bởi một công ty môi giới.

 • Hệ Số Giá Trên Lợi Nhuận (P/E)

  Hệ Số được sử dụng để định giá một công ty bằng cách so sánh giá cổ phiếu hiện tại của nó với thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

 • Giá Trị Gốc

  Vốn khởi đầu mà nhà giao dịch đầu tư cho các giao dịch trên thị trường tài chính.

 • Đặt Lệnh

  Một thỏa thuận cho phép người bán tùy chọn bán một tài sản tài chính ở một mức giá xác định trong một khoảng thời gian cụ thể. Người bán tuy nhiên không bắt buộc phải bán tài sản.

 • Key Cá Nhân

  Chữ ký điện tử được sử dụng để mở khóa ví tiền điện tử và ký giao dịch.

 • Key Công Khai

  Mã số tiền điện tử được đưa ra khi yêu cầu thanh toán.

 • Đẩy Giá và Hạ Giá

  Quá trình thổi phồng giá trị tài sản bằng cách mua một số lượng lớn với hy vọng những người khác sẽ làm theo. Theo đó, người mua ban đầu sẽ bán tài sản của họ với hy vọng kiếm được lợi nhuận từ giá tăng cao.

 • Nới Lỏng Định Lượng

  Một phương pháp được sử dụng bởi các ngân hàng trung ương để khuyến khích tăng trưởng kinh tế. Điều này được thực hiện bằng cách mua chứng khoán chính phủ để tăng vốn và thanh khoản trong các tổ chức tài chính.

 • Báo Giá Tiền Tệ

  Một thuật ngữ được sử dụng trong giao dịch ngoại hối. Khi báo giá các cặp tiền tệ, đó là loại tiền tệ thứ hai mà bạn giao dịch so với loại tiền đầu tiên.

 • Báo giá

  Giá gần đây nhất mà người mua và người bán đã đạt thỏa thuận.

 • Tỷ Giá

  Tỷ giá/tỷ giá hối đoái là giá so sánh của loại tiền này với loại tiền khác.

 • Hoàn Tiền

  Phần lãi hoặc cổ tức trên một tài sản được trả lại cho nhà đầu tư khi kết thúc giao dịch.

 • Chỉ Số Kỹ Thuật (RSI)

  Một chỉ số kỹ thuật đo lường nếu một công cụ tài chính đã bị mua quá mức hoặc bán quá mức.

 • Vốn Rủi Ro

  Mức độ của một khoản tiền gửi mà một nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm.

 • Robot

  Phần mềm cho biết khi nào nên mở hoặc đóng một lệnh trên thị trường.

 • Rollover

  Hành động thay đổi hợp đồng rollover trước ngày hết hạn, với một hợp đồng mới. Sự khác biệt về giá giữa hai hợp đồng được điều chỉnh.

 • Mức Kháng Cự

  Giá mà tại đó một tài sản tài chính đạt đỉnh, trước khi nhiều nhà đầu tư quyết định bán tài sản.

 • Quản Lý Rủi Ro

  Một hoặc nhiều chiến lược được sử dụng để giảm rủi ro tài chính khi giao dịch trên thị trường tài chính.

 • Chiến Lược Nhỏ Scalping

  Một chiến lược được sử dụng bởi các nhà giao dịch thực hiện nhiều giao dịch ngắn hạn nhỏ, tìm cách tăng lợi nhuận của họ bằng cách kết hợp nhiều khoản lời nhỏ.

 • SEC

  Viết tắt của Ủy ban Chứng Khoán và Sàn Giao Dịch Hoa Kỳ.

 • Bảo Mật

  Bất kì tài sản tài chính nào cũng được giao dịch.

 • Lệnh Bán

  Mở một lệnh bán trên thị trường được gọi là "Đặt Lệnh Bán"

 • Trượt Gía

  Chênh lệch giá giữa một tài sản khi hiển thị giá trị và giá trị chính xác khi giao dịch xảy ra.

 • Giá Giao Dịch

  Giá hiện tại một tài sản có thể được mua hoặc bán trên thị trường.

 • Chênh Lệch

  Sự khác biệt về giá trị giữa giá bán và giá mua của một tài sản tài chính.

 • Ngẫu Nhiên

  Một chỉ số dao động được sử dụng để xác định sự thay đổi giá của tài sản tài chính từ thời điểm kết thúc đến thời điểm tiếp theo.

 • Cổ Phiếu

  Một cổ phần trong quyền sở hữu của công ty và các tài sản và nguồn thu liên quan.

 • Lệnh Cắt Lỗ

  Một lệnh được đưa ra bởi một nhà môi giới để hạn chế tổn thất của nhà đầu tư bằng cách bán cho họ khi đạt đến một mức giá nhất định.

 • Giá Cố Định

  Giá trị của tài sản khi được mua hoặc bán.

 • SWAP

  Quá trình trao đổi giá trị tài sản của một nhà đầu tư với tài sản của nhà đầu tư khác.

 • Uỷ Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC)

  Cơ quan chính phủ Hoa Kỳ quản lý ngành chứng khoán quốc gia, thị trường chứng khoán và đại lý chứng khoán điện tử.

 • Satoshi

  Tương đương với vị trí thập phân thứ tám, đây là đơn vị nhỏ nhất của bitcoin.

 • Lệnh Chờ Bán Giá Cao

  Hoạt động giới hạn giá trên một giao dịch.

 • Chờ Bán Giá Thấp

  Một lệnh giới hạn để thực hiện lệnh mua khi giá mua thấp hơn giá thị trường hiện tại.

 • Lệnh Bán

  Bán trước và mua sau để tạo ra lãi hoặc lỗ từ chênh lệch.

 • Spot

  Lấy giá trị của ngày hiện tại và bán ở mức giá đó, nhưng được giải quyết trong vòng 2 ngày.

 • Đồng Bảng Anh

  Một tên cho Bảng Anh (GBP), còn được gọi là bảng Anh.

 • Mua Giá Cao

  Một lệnh để mua khi giá tiền tệ cao hơn thị trường hiện tại.

 • Phân Tích Kỹ Thuật

  Nghiên cứu dữ liệu thị trường trong quá khứ để tiên đoán tương lai của các công cụ tài chính.

 • Nhà Giao Dịch

  A person who invests in transactions on the markets.

 • Công cụ Trailing Stop Loss

  Khả năng tự động điều chỉnh ngưỡng giá giới hạn để gần với giá thị trường thuận lợi hơn.

 • Ngày Giao Dịch

  Thời điểm giao dịch tài sản xảy ra.

 • Kiếm Lời

  Một loại lệnh giới hạn xác định giá cụ thể để đóng một lệnh đang chạy để thu lợi nhuận.

 • Nền Tảng Giao Dịch

  Một phần mềm được sử dụng bởi các nhà đầu tư để giao dịch ngoại hối.

 • Giao Dịch

  Quá trình trao đổi hàng hóa, dịch vụ và tài sản tài chính giữa người mua và người bán.

 • Xu Hướng

  Định hướng chung của thị trường.

 • Định Giá Thấp

  Nếu tỷ giá hối đoái không vượt quá sức mua của nó, nó được coi là bị định giá thấp.

 • Tỷ Lệ Thất Nghiệp

  Tỷ lệ người trong lực lượng lao động không có việc làm.

 • Đô La Mỹ

  Đồng Tiền của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

 • Ngày Giá Trị

  Ngày chốt cuối cùng được quyết định bởi các bên liên quan đến một thỏa thuận tài chính.

 • Ký Quỹ Biến Đổi

  Số tiền thêm cần thiết để cấu thành tổn thất khi số dư của người môi giới giảm xuống dưới mức tối thiểu bắt buộc.

 • Biến Động

  Phép đo được sử dụng để mô tả sự biến động giá của một công cụ tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể.

 • Chuyển Khoản

  Quá trình chuyển tiền bằng điện tử từ tổ chức tài chính này sang tổ chức tài chính khác.

 • Nhóm Ngân Hàng Thế Giới

  Một tổ chức hỗ trợ cung cấp tư vấn tài chính và kỹ thuật cho các nước đang phát triển trên toàn thế giới.

 • Nơi lưu trữ tiền điện tử. Có năm loại ví tiền điện tử; ví phần mềm, ví di động, ví web, ví giấy và ví phần cứng.

 • Thị Trường Biến Động Whipsaw

  Biến động giá diễn ra đảo chiều nhanh và sắc

 • X

  Mô tả một quỹ tương hỗ, đây là một biểu tượng cổ phiếu NASDAQ.

 • XE

  Viết tắt của Xpress Engine. Một trang web tài chính nổi bật cung cấp các công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch.

 • XAG

  Biểu tượng tiền tệ cho kim loại bạc quý. Bạc có thể được sử dụng trong các trao đổi tài chính và thường duy trì mức giá cao.

 • XAU

  Biểu tượng tiền tệ cho vàng.

 • XAU/USD

  Tỷ giá vàng (XAU) với đô la Mỹ (USD) có thể được theo dõi trực tuyến và luôn thay đổi.

 • Đường Cong Lãi Suất Trái Phiếu

  Việc sử dụng biểu đồ để thể hiện mối tương quan giữa lãi suất và thời gian rollover của tài sản nợ với nhà giao dịch.

 • ZAR

  Biểu tượng tiền tệ cho Rand Nam Phi.

 • Zero-Bound

  Khi lãi suất gần bằng không phần trăm, khiến các ngân hàng trung ương gặp khó khăn trong việc đo lường sự mở rộng của nền kinh tế.

Các từ vựng xung quanh việc giao dịch có thể xa lạ với người mới bắt đầu. Chúng tôi đã thu thập tất cả các điều khoản và định nghĩa cần thiết để giảm bớt căng thẳng đó và mang lại cho bạn sự tự tin để giao dịch hiệu quả.

Tài liệu Ebook

Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của giao dịch với các tài liệu ebook này

Videos

Tìm hiểu cách giao dịch hiệu quả với bộ sưu tập video này.

Nền tảng đơn giản và trực quan

Phí spreads cạnh tranh

Không phí

Được uỷ quyền và điều chỉnh

Hỗ trợ trực tuyến 24/5

Bắt đầu giao dịch

Luôn an toàn cùng chúng tôi

Tất cả các giao dịch tài chính đều được kiểm soát bởi một cổng bảo mật dữ liệu

Thời gian chờ đợi cho các khoản nạp và rút tiền tối đa là 24 giờ

Chúng tôi làm việc với Sirix - một trong những nền tảng giao dịch an toàn nhất trên thị trường

Tất cả các dữ liệu cá nhân được mã hóa nhằm ngăn chặn các truy cập trái phép