Công cụ giao dịch

Giao dịch khi đang di chuyển với ứng dụng thân thiện có sẵn tải xuống trên Apple iOS.

Luôn cập nhật và giao dịch ở mọi nơi với ứng dụng có sẵn tải xuống trên Android.

Truy cập tất cả các chức năng của nền tảng giao dịch mà không cần tải xuống bất kỳ phần mềm nào.

Comparison of platforms

Dịch vụ khách hàng 24/5

iPhone/iPad

Giao dịch web

Tài khoản bằng đô la, Euro và

iPhone/iPad

Giao dịch web

Sirix

iPhone/iPad

Giao dịch web

Không cần tải xuống

Giao dịch web

Chọn nền tảng

iPhone/iPad

Giao dịch web

Dịch vụ khách hàng 24/5

Tài khoản bằng đô la, Euro và

Sirix

Không cần tải xuống

Nền tảng đơn giản và trực quan

Phí spreads cạnh tranh

Không phí

Được uỷ quyền và điều chỉnh

Hỗ trợ trực tuyến 24/5

Bắt đầu giao dịch

Luôn an toàn cùng chúng tôi

Tất cả các giao dịch tài chính đều được kiểm soát bởi một cổng bảo mật dữ liệu

Thời gian chờ đợi cho các khoản nạp và rút tiền tối đa là 24 giờ

Chúng tôi làm việc với Sirix - một trong những nền tảng giao dịch an toàn nhất trên thị trường

Tất cả các dữ liệu cá nhân được mã hóa nhằm ngăn chặn các truy cập trái phép