Rollover

Để cho phép bạn giao dịch mà không bị gián đoạn, chúng tôi thay đổi giá hợp đồng rollover với giá mới trước khi hợp đồng cũ hết hạn và điều chỉnh chênh lệch giá giữa 2 hợp đồng cơ bản.

Platform NameRoll over date
Cotton7th Feb
Cocoa7th Feb
Coffee7th Feb
Sugar14th Feb
Wheat14th Feb
Corn14th Feb
Soybeans14th Feb
Rice14th Feb
Palladium14th Feb
GER10YBond28th Feb

Ngày nghỉ lễ

Theo dõi các ngày nghỉ lễ để dự báo thị trường.

Lịch kinh tế

Luôn cập nhật tin tức thế giới có ảnh hưởng đến thị trường.

Nền tảng đơn giản và trực quan

Phí spreads cạnh tranh

Không phí

Được uỷ quyền và điều chỉnh

Hỗ trợ trực tuyến 24/5

Bắt đầu giao dịch

Luôn an toàn cùng chúng tôi

Tất cả các giao dịch tài chính đều được kiểm soát bởi một cổng bảo mật dữ liệu

Thời gian chờ đợi cho các khoản nạp và rút tiền tối đa là 24 giờ

Chúng tôi làm việc với Sirix - một trong những nền tảng giao dịch an toàn nhất trên thị trường

Tất cả các dữ liệu cá nhân được mã hóa nhằm ngăn chặn các truy cập trái phép